Schody i chodniki ruchome

Dla obiektów ze wzmożonym ruchem pieszych proponujemy rozwiązania transportu oparte na zastosowaniu schodów i chodników ruchomych zapewniających przepustowość do 6000 osób na godzinę. 

SCHODY RUCHOME

CHODNIKI RUCHOME